Nuuska ja terveys: tutkimustieto ja uutisoinnin ongelmat

Katsaus nuuskan terveysvaikutuksiin, uutisointiin ja tutkimustietoon

Sisällys:

1. Johdanto

2. Tutkimustieto, sen tulkinta ja uutisointi

3. Nuuska ja suusyöpä

4. Nuuska ja haimasyöpä

5. Nuuska ja ruoansulatuskanavan syövät

6. Nuuskan vaikutys sydän- ja verisuonitautien riskeihin

7. Nuuska - vaihtoehto tupakalle?

8. Lähdekirjallisuus

1. Johdanto

Nuuska on tupakkatuote, jota polttamisen sijaan käytetään pitämällä sitä huulen alla, jolloin nikotiini ja muut sen sisältämät aineet imeytyvät suoraan verenkiertoon suun limakalvojen lävitse. Nuuskaa käytetään Euroopassa lähinnä Pohjoismaissa sekä jonkin verran Afrikassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Muualla maailmassa suositaan kuivanuuskaa (snuff), Pohjoismaissa taas kosteaa nuuskaa (snus).

Suomessa nuuskaa käyttävät erityisesti nuoret miehet, varsinkin urheilijat. Jopa 44% 18-vuotiaista pojista on kokeillut sitä (Huhtala ym 2006). Syynä pidetään uskomusta siitä, että nuuskan käyttö ei heikennä urheilusuoritusta, toisin kuin tupakointi. Naisten keskuudessa nuuskaaminen on Suomessa harvinaista, mutta Ruotsissa keski-ikäisistä naisista jopa 6% nuuskaa (Lundqvist ym 2008). Suomessakin 18-vuotiaista tytöistä lähes viidennes on kokeillut nuuskaa, mutta juuri kukaan ei käytä sitä säännöllisesti (Huhtala ym 2006). Nuuskan käyttö alkaa usein selvästi tupakointia myöhemmin. Ruotsalaisessa tutkimuksessa kolmannes päivittäisistä käyttäjistä oli aloittanut käytön täytettyään 22 (Ramström ym 2006).

Nuuskaa pidetään usein vähemmän haitallisena vaihtoehtona tupakalle. Tämä ei ole miellyttänyt EU:ta ja vuonna 1992 nuuskan myynti kiellettiin kaikissa EU-valtioissa. Ainoastaan Ruotsille on annettu erivapaus pitää nuuskaa markkinoilla. Myös Australiassa nuuskan myynti on kielletty. Maailman terveysjärjestö WHO on sitä mieltä, ettei nuuskalla ole minkäänlaisia terveyshyötyjä (World Health Organization). Nuuskan myyntikielto Suomessa ei ole kuitenkaan hillinnyt käyttöä. Päinvastoin, käytön suosio jatkui kasvuaan kiellon jälkeenkin, sillä nuuskan saaminen on hyvin helppoa (Huhtala ym 2006).

EU-komissio v. 2008 tutki nuuskan terveysvaikutuksia selvittääkseen olisiko nuuskan uudelleenlaillistamiselle perusteita. Lainaus komission raportista:
“The data indicate that the health benefit experienced by a smoker who switches to snus but would not otherwise have quit smoking is substantially greater than the risk of snus use, and that whilst snus use among people who would have never otherwise have used a tobacco product will have a detrimental effect on individual and public health, this effect is relatively small.” (SCENIHR 2008)

Edellinen tiivistettynä suomeksi: Tupakoitsija saisi terveyshyötyä vaihtaessaan tupakoinnin nuuskaamiseen, mutta tupakoimattomalle nuuskan käyttöönotto olisi terveydelle haitallista, joskin tämä haitta olisi suhteellisen pieni.

Nuuska valmistetaan tupakkajauheesta, johon lisätään erilaisia makuaineita sekä lisäaineita parantamaan nikotiinin imeytymistä.  Nuuska sisältää useimpia savukkeiden sisältämiä haitallisia aineita - nikotiinia, tupakalle ominaisia nitrosoamiineja, torjunta-ainejäämiä, raskasmetalleja ja radioaktiivisia aineita. Yhteensä siinä on yli 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä. Ero poltettavaan tupakkaan on se, että nuuska ei sisällä tervaa eikä tupakansavun haitta-aineita.

Nikotiinia nuuska sisältää jopa tupakkaa enemmän, ja tämä usein mainitaan nuuskan vaaroista puhuttaessa -mutta milligrammat eivät kerro koko totuutta. Imeytymiseen vaikuttaa ratkaisevasti pH, joka ruotsalaisessa kosteassa nuuskassa on varsin alhainen ja siten pitää myös nikotiinin imeytymisen suhteellisen alhaisena kuivanuuskaan verrattuna (Ayo-Yusuf ym 2004), ja koska tupakan nikotiini imeytyy täydellisesti ja hetkessä keuhkojen kautta, veren nikotiinin saavutettava maksimipitoisuus on yleensä tosiasiassa tupakoitsijoilla suurempi kuin nuuskan käyttäjillä. Nuuskamerkkien välillä on eroja. Eräässä tutkimuksessa vaihtelua oli merkkien välillä noin 2,5-kertaisesti (Lunell ym 2005). Eniten nikotiinia sisältänyt nuuska sai aikaan tupakoitsijoiden veressä olevia pitoisuuksia vastaavat arvot.

Seuraava >> Tutkimustieto, sen tulkinta ja uutisointi

  • Haku

  • Sidonnaisuudet

    Nuuska.fi -sivusto on täysin riippumaton web-palvelu, jonka tavoitteena on välittää neutraalia tietoa nuuskasta. Nuuska.fi -sivustoilla tai katsauksen kirjoittajilla ei ole mitään rahallisia intressejä, osakkeita, mainossopimuksia tai mitään muitakaan yhteyksiä nuuska- eikä tupakkateollisuuteen, eikä mihinkään muihinkaan tahoihin, joilla saattaisi olla intressejä vaikuttaa sisältöön.